Praktisk info

Praktisk info


Kontaktpersonar

Kenneth Vedvik

Mobil: 971 60 369

E-post: kenneth_vedvik@hotmail.com


Erik Rønnekleiv

Mobil: 958 15 588

E-post: erik.ronnekleiv@enivest.net

Program for dagen

10:00 - 12:00

Start trim og familie

12:00

Start konkurranseklasse

12:30

Start barneløype

14:00

Barneleikar ved Eid stadion

15:00

Premieutdeling


Sekretariat

Sekretariatet, som m.a. tek seg av utdeling av startnummer og etterpåmelding, har tilhald i Eid Idrettslag sitt klubbhus ved


Sekretariat

Sekretariatet, som m.a. tek seg av utdeling av startnummer og etterpåmelding, har tilhald i Eid Idrettslag sitt klubbhus ved stadion.


Garderobe

Garderobe for menn og kvinner i Eid Idrettslag sitt klubbhus.


Parkering

Parkering kan skje på parkeringsplassen ved klubbhuset ved stadion.  Frå parkeringa går du over Skipenesbrua og tek gardsvegen til høgre mot låve der starten for løpet er. 


Krav til konkurransedeltakarane

Alle som deltek i konkurranseklassane  skal ha sekk som veg  minimum 2 kg på ryggen. Denne må  innehalde nødvendig kle og mat . Stavar er forbode.


Premiering

Alle deltakarar i både konkurranse- og mosjonsklassa får medalje på toppen og er med i trekninga av fine gåvepremiar på premieutdelinga. Det blir 100% premiering i klassane D/M 12-13, D/M 14-15 og D/M 16-17, 1/3 premiering i dei andre  konkurranseklassane og pengepremiar til dei 3 beste mennene og damene (kr 1 000 - kr 600 - kr 400). I tillegg blir ny løyperekord for både menn og damer premiert med kr 5 000.


Kart over området

Sponsorar

Sparebanken Vest
BERGE & CO
Torheim Gartneri
Skårhaug Taktekk
Malakoff
Eid Elektro
El-Proffen
Rema 1000
Coop extra Nordfjordeid
Vitus apotek
Enivest
Jacel
Chatlet Sport
Fjordvarme
Eikås Tannlegesenter